. Grčka leto 2020. u prodaji !!! popusti do 20% Španija leto 2020. u prodaji popusti do 30 €
EnglishGermanMacedonianRussianSerbian
 

TEMIŠVAR JEDNODNEVNI IZLET 09.11.2019.

 • Destinacija: Putovanja

TEMIŠVAR 09.11.2019. JEDNODNEVNI IZLET TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i […]

Rezerviši Postavi pitanje

TEMIŠVAR

09.11.2019.

JEDNODNEVNI IZLET

TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći  kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

Dan 1: 17.03.2019. Polazak iz Nisa u 02:00 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.

Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći  i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.

Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Iulius mall i oko 18 časova polazak ka Beogradu i Nisu. Dolazak u kasnim večernjim i jutarnjim casovima.

Cena aranzmana po osobi za polaskom iz Aleksinca,Niša, Paraćina… 22e

Cena aranzmana po osobi sa polaskom iz Bora, Zaječara…..32e

Aranžman obuhvata:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
-razgledanje Temišvara sa vodičem
– usluge predstavnika agencije
– troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
– individualne troškove
– putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 180 din, od 18 do 70 god – 260 din, od 71 do 83 god – 540 din)

Načinplaćanja:
– 30 % prilikom rezervacije,ostatak 7 dana pre pocetaka aranzmana

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencijazadržavapravokorekcijecena u slučajupromenanadeviznomtržištu
Agencija ne snosiodgovornostzaeventualnedrugačijeusmeneinformacije o programuputovanja
Organizatorzadržavapravopromeneredosledapojedinihsadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizatorputovanja GRAND HOLIDAY LICENCA OTP 58/2014 od 02.09.2014. 

Cenovnik br.8 od 11.02.2019.

POSEBNE NAPOMENE:

 •  Redosledsedenja u autobusu se pravipremadatumuprijave. 
 •  Zaustavljanjeradiusputnihodmorapredviđeno je nasvakih 3,5 do 4 satavožnjenausputnimstajalištima, a u zavisnostiodraspoloživostikapacitetastajalištaiuslovanaputu.
 •  Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama, novcuistvarima u tokutrajanjaaranžmana. Ostavljanjevrednihstvari u autobusui u hotelskimsobamanijepreporučljivo, jerniprevoznikniti hotel ne odgovarajuzaiste! U slučajuobijanjaautobusa, putnikmožezatražitinadoknaduštetesamozasvojeosiguranestvarikodovlašćenihosiguravajućihkuća. Organizatorputovanja ne možeodgovarati, niti se organizatoruputovanjapišuprigovori, u slučajuovihnepredviđenihokolnosti.
 •  Napominjemo da je putovanjegrupno, i tome je svepodređeno. Prema tome potrebno je jasnosagledavanjesituacije da su u vozilu, muzikaifilmovikoji se puštaju, neutralniposvomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualnozasvakosedištepodešavati, iimajte u vidu da ono što je zanekogatoplo, zadrugog je hladnoi sl. Dakle, zagrupnoputovanjepotrebno je punorazumevanjemeđuputnicimaiosećajkolektivizma.
 •  Prostorzaprtljag u autobusu je ograničenipredviđenakoličinaprtljagapoputniku je 1 koferi 1 komadručnogprtljaga.
 •  Upozoravaju se putnici da zbogpoštovanjasatnicapredviđenihprogramomputovanja, ne postojimogućnostzadržavanjaautobusanagraničnomprelazuradiregulisanjapovraćajasredstavapoosnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 •  Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogzaobilazak…)
 •  Organizatorputovanjaiizletanaputovanjuzadržavapravoizmeneterminaiuslovaizvođenjafakultativnihizletapredviđenihprogramom, kaoiredosledarazgledanjausledobjektivnihokolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postojimogućnost da usleddržavnihiliverskihpraznikanaodređenojdestinacijinekiodlokalitetailitržnihcentara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 •  Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka, terminapolazaka, vremenadolaskaidaljegrasporeda u aranžmanu)
 •  Putnicimakojiimajuzaciljposetemuzejimaigalerijama, preporučujemo da nainternetuprovereradnovremeistihi da željeneposeteuskladesaslobodnimvremenomnaputovanju.
 • Oznakakategorijehotela u programu je zvaničnoutvrđenaivažećanadanzaključenjaugovoraizmeđuorganizatoraputovanjaiinopartnera, teeventualnenaknadnepromenekojeorganizatoruputovanjanisupoznate ne mogubitirelevantne.
 • U smeštajneobjekte se ulaziprvog dana boravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravkanajkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajizoveponuderegistrovan je, pregledanistandardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Organizatorputovanja u slučaju ne objavljivanjatačnogimenahotela, obavezuje se da imepostavinajkasnije 7 dana pre polaskana put. U slučajupromenehotela, organizator je dužan o tome obavestitisveputnike, a zamenjen hotel mora u svemuodgovaratistandardimahoteladatog u opisuprograma.
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanjaikvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata.   Neki od dopunskihsadržajasmeštajnihobjektasudostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanjaipromenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj, fen zakosu, internet…)
 •  Organizatorputovanja ne može da utičenarazmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta.
 •  Zahtevizakonektovanesobe, family sobei sl., uzeće se u razmatranje, aligrupniautobuskiaranžmani ne podrazumevajuovakvuvrstusmeštaja, nitiizbora soba injihovogsadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuskiležaji sl.). Agencijaorganizator ne možeobećavatiovakveusluge.
 • Smeštajnagrupnimaranžmanimaovogtipa je u dvokrevetnimilidvokrevetnimsobamasapomoćnimležajemnamenjenezasmeštajtrećeosobe. Sobesapomoćnimležajemsumanjekomforne, a trećiležaj je pomoćniimožebitistandardnihilimanjihdimenzija.
 •  Svavremena u programimaputovanjasu data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanjaiosiguranja, kaoiOpštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja.
 •  Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja.
 • Medjunarodnoputnozdravstvenoosiguranje je obaveznozapojedinedestinacije. Savetujemo Vas da istoposedujetezasvavašaputovanja, jer u suprotnomsamisnositeodgovornostzaeventualneposlediceprilikomkontroledržave u kojuputujete, kaoikontrole u državamakrozkojeprolazite.
 •   Organizatorputovanjanijeovlašćeni ne cenivaljanostputnihidrugihisprava. PutnicikojinisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju…) informišunasajtuDelegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritoriju EU. 
 •   Zasveinformacije date usmenim, telefonskimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 •  Dan predpolazakorganizatorputovanjašalje SMS porukusasvimdetaljimapolaska. Ukoliko ne dobijeteporuku OBAVEZNO kontaktirajteagencijuradidobijanjatačnihpodatakaokopolaskanaputovanje.